Honorary Chairs

v Prof. Suchatvee Suwansawat, KMITL President (Thailand)

 

Advisory Board

v Chamroon Laosinwatana, KMITL (Thailand)

v Sakul Hovanotayan, KMITL (Thailand)
v Narong Hemakorn (Thailand)
v Nipa Leelaruji (Thailand)
v Komsan  Maleesri, KMITL (Thailand)
v Peerawut  Suwanjan, KMITL (Thailand)
v Michio  Hashizume, KMITL (Thailand)
v Mariano Mendez (COSPAR)
v Dieter  Bilitza, GMU, NASA (USA)
v Ivan  Galkin, UML (USA)
v Bodo  Reinisch, UML (USA)
v David  Altadill, OE (Spain)
v Takashi  Maruyama, NICT (Japan)
v Vladimir  Truhlik, UFA (Czech Republic)
v Lee-Anne  McKinnell, SANSA (South Africa)
v Shigeto  Watanabe, Hokkaido University (Japan)

 

General Co-Chairs  

v Chuwong  Pongcharoenpanich, KMITL (Thailand)
v Chalermchon  Satirapod, Chulalongkorn University (Thailand)
v Pornchai  Supnithi, KMITL (Thailand)

 

International Technical Committee

v Mardina  Abdullah, UKM (Malaysia)
v D. Buresova, ASCR (Czech Republic)
v Nithiwatthn  Choosakul, RUTT (Thailand)
v Ha Duyen  Chau, HIG (Vietnam)
v Tamara  Gulyaeva, IZMIRAN (Russia
v John  Habarulema, SANSA (South Africa)
v Mamoru  Ishii, NICT (Japan)
v Prasert  Kenpankho, KMITL (Thailand)
v Tharadol  Komolmis, Chiangmai University (Thailand)
v Andrzej  Krankowski, UWM (Poland)
v Tiger  Liu, NSPO (Taiwan)
v Guanyi  Ma, NAO, CAS (China)
v Marta  Mosert,  CONICET (Argentina)
v Tajul  Musa, UTM (Malaysia)
v R.E.S. Otadoy, University of San Carlos (Phillipines)
v Yuichi  Otsuka, Nagoya University (Japan)
v Michael  Pezzopane, INGV (Italy)
v Sandro  Radicella, ICTP (Italy)
v David  Ruffolo, Mahidol University (Thailand)
v Akinori  Saito, Kyoto University (Japan)
v Susumu  Saito, ENRI (Japan)
v Takuya  Tsugawa, NICT (Japan)
v A.K. Upadhayaya, NPL (India)
v Guojun  Wang, NSSC (China)
v Mamoru Yamamoto, Kyoto University (Japan)
v Clara Yatini, LAPAN (Indonesia)
v Shunrong  Zhang, MIT (USA)

 

Finance Chairs                                     

v Somkiat  Lerkvaranyu , KMITL                      
v Thanasuang  Paiboonsuksakul, KMITL 
v Chanunchida Onpraingam, KMITL       

 

Publication Chairs

v Surachai  Pimsalee, KMITL

v Sunti  Tuntrakool, KMITL

 

Secretariats                                               

v Tharinee  Lamyong , KMITL                  
v Punyawee  Jamjareegulgarn, KMITL                
v Noraset  Wichaipanich, RMUT
v  Kulissarra Nobnom, KMITL
  
Local Arrangements
v Narongsak  Manosithichai, KMITL
v Pitchaya  Supanakoon, KMITL
v Sanit  Taewchim, KMITL
v Wannarat Sudnuch, KMITL
v Preecha Sutthitantawat, KMITL